het houtdok ligt al bijna plat

Ik heb het er al een paar keer over gehad maar nu komt er precies schot in de zaak.

Zicht op Houtdok, vanuit Dok-Noord.

Dus waar je nu niets ziet, was vorige week nog iets, zo gaat dat met sloopwerken. Helaas heb ik geen foto’s van hoe het was.

En van dichtbij.

Die eerste twee foto’s heb ik genomen van op de fiets, ergens tussen de Muidebrug en de gevaarlijkste oversteekplaats van Gent, namelijk hierzo:

En dat is niet toevallig ook de plaats waar mijn Grote Blauwe Vriend sinds jaar en dag naar het water staat te kijken. Ik groet hem elke dag. Hij is één van de weinigen die weet hoe kort mijn nachten kunnen zijn.

Ongeveer de locatie waar de Handelsdokbrug moet toekomen dus. Maar zoals eerder vermeld, dat is zo’n beetje in de soep aan ’t draaien.

Nog veel meer kijk ik uit naar de drie fiets- en voetgangersbruggen, die ongeveer hierzo moeten komen:

Ik leg het even uit met een copy-paste:

Het project ‘Oude Dokken’ bestaat uit de gebieden langs de drie oude dokken te Gent: Houtdok, Handelsdok en Achterdok. Het stadsontwerp van de hand van het bureau Office for Metropolitan Architecture (OMA) uit Rotterdam geeft een voorstel van stedenbouwkundige en projectmatige uitwerking voor de ontwikkeling van dit gebied. Omdat dit nieuwe stadsdeel met hoofdzakelijk woonfuncties voor zijn voorzieningen rekent op het stadscentrum, moeten belangrijke verbindingen gerealiseerd worden over de dokken en dit zowel voor auto’s maar nog meer voor voetgangers en fietsers. De verbinding via de Dampoortbrug en de Handelsdokbrug wordt uitgebreid met maximum drie nieuwe fiets- en voetgangersbruggen. In de as van de Metselaarsstraat en over het Achterdok zal een fiets- en voetgangersbrug Ham en omgeving Koopvaardijlaan/Dampoort met elkaar verbinden. Deze brug wordt mogelijk doorgetrokken onder de spoorwegberm richting Sint-Amandsberg (overspanning ca 30 m, brug type A). In de as van de Kraankindersstraat en over het Handelsdok wordt een landschappelijk bijzondere plek gecreëerd: de fiets- en voetgangersbrug zal hier deel uitmaken van de “groenstructuren” op het water waardoor niet enkel de brug maar ook de parken zich van de ene naar de andere zijde uitstrekken (max. overspanning ca 110 m, brug type B). In de as van de Doornzelestraat en over het Handelsdok vormt de langste fiets- en voetgangersbrug een verbinding tussen de site ACEC, het toekomstige park en de omgeving van de Afrikalaan (overspanning ca 110 m, brug type C).
De bruggen moeten de allure hebben van de grootstedelijke omgeving. De stedenbouwkundige potenties van de site vragen van de ontwerper een bijzondere aandacht en inbreng over de vormgeving van de bruggen, de landschappelijke aantrekkelijkheid van het ontwerp alsook de relatie ervan met de omgeving en in het bijzonder met de parken waar de brughoofden gesitueerd zullen zijn. Door hun gelijkaardige opbouw/techniek en vormgeving moeten de bruggen een identiteit geven aan het project Oude Dokken.

Brug naar de Doornzelestraat, richting Heilig Kerst (Sleep- & Salvatorstraat).

Die bruggen kunnen dus omhoog gezet worden, d.m.v. een ingenieus systeem dat ik niet begrijp. De technische uitleg vindt u in deze presentatie (pdf), wellicht begrijpt ú het wel.

Advertenties