een heel klein beetje gentse feesten

Wat wij ons ongetwijfeld zullen afvragen, bijvoorbeeld op 27 juli,

Zou een heel klein beetje feesten
soms niet beter kunnen zijn
Dan die platgetreden parken
en die sloten bier en wijn

Zou een heel klein beetje feesten
soms niet beter kunnen zijn
Dan dat snurken lijk een varken
van te feesten lijk een zwijn

Enfin, wij vandaag naar Dag van het Park gepedaleerd en ook naar een tentoonstelling. Het leek wat op een doorlooprepetitie voor de Gentse Feesten.

Advertenties

de muziek, het geheugen

Het was avond, ik zat in de auto, ze speelden een liedje op de radio.

Sommige liedjes spelen ze maar één keer om de 20 jaar op de radio — het was Cry for love van Iggy Pop en ze mogen dat nooit meer doen want ik heb mij een half uur aan de kant moeten zetten.

Mémoire involontaire — het effect van een zompig madeleineke[*] is mij vreemd maar sommige liedjes doen gekke dingen met mijn geheugen. Herinneringen, dingen die nooit meer zouden herinnerd worden, omdat ik ze vergeten was, dacht ik dan.

Tot ik dat liedje hoorde en het in mijn hoofd begon te flashbacken gelijk zot. Flarden stukken brokken en één mistige traan.

En nu ik er toch over bezig ben: ik zeg altijd dat The Idiot veruit het beste album van Iggy Pop is maar nu ik Blah Blah Blah nog eens beluisterd heb, begin ik ernstig te twijfelen. En ik heb die platen ook nog eens op vinyl maar ze liggen ergens stof te vergaren op een zolder hier ver vandaan, ik moet maar eens een platenspeler kopen.

En nu ik er toch over bezig ben: heeft u eigenlijk nog vinyl-platen? En welke zijn dat dan? En bent u daar ook zo aan gehecht? Nee? Mag ik ze dan hebben alstublieft.

———————-
[*] (…) Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petites Madeleines qui semblent avoir été moulés dans la valve rainurée d’une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d’un triste lendemain, je portai à mes lèvres une cuillerée du thé où j’avais laissé s’amollir un morceau de madeleine. Mais à l’instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d’extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m’avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m’avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu’opère l’amour, en me remplissant d’une essence précieuse: ou plutôt cette essence n’était pas en moi, elle était moi. J’avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. (…)

rarebeestenfobieën en andere aangeleerde angsten

Ik heb dat ooit eens gelezen, dat er naast de oer-driften ook een drietal oer-angsten bestaan maar dat alle andere angsten in feite zijn aangeleerd. Ik was er sindsdien van overtuigd dat het mij zou lukken om mijn dochters zo op te voeden dat ze nooit of te nimmer gillend op een tafel zouden klimmen omdat ze een spinnetje hadden gezien.

Lena observeert een palomena prasina
[Lena observeert de groene stinkwants –palomena prasina]

En ik was al bijzonder trots op mezelf dat het mij gelukt was, aangezien Lena vrolijk poppenkast speelt met levende wormen en kevers. Maar Zita is op dat vlak haar antipode. Als Zita een mier of een dagvlieg ziet, dan verstijft ze van angst en begint ze te krijsen tot wij het beest verwijderd hebben, de seutemie. Dus dat van die aangeleerde angsten… bullshit? Of kent u een andere verklaring?

extreem verslavende televisie

Middernacht en het staat 15-12 in het voordeel van Robertson.

In het slechtste geval nog 8 frames te gaan, het vorige heeft maar liefst 45 minuten geduurd (magistraal door de ozzie afgemaakt op een onmogelijke roze bal) dus we zijn nog lang niet aan slapen toe.

Het is jaren geleden dat het me nog eens lukt om niet één wedstrijdseconde te missen van de finale. Heerlijk.

En in elk geval goedkoper dan mijn actieve snookerverslaving in mijn studententijd.

[update om 2u, het is uiteindelijk nog snel gegaan, 18-13]

eenvoudig Nederlands in de rechtbank [+ prijsvraag]

Ik probeer een document van 27 bladzijden te lezen. Het is een arrest van de Raad van State en ik moet elke zin meerdere keren lezen, anders begrijp ik er weinig van. Niet omdat ik laaggeletterd ben, wel omdat het document slecht geschreven is. Ik denk niet dat ze het Charter Eenvoudig Nederlands ondertekend hebben, daar in de ivoren toren.

De inhoud van het arrest zal ik u besparen, ik geef slechts één zin ter illustratie. Het is de laatste zin van de laatste pagina en het is niet zomaar een moeilijke zin die ik selecteerde voor de sport, het gaat om Het Besluit:

De Raad van State beveelt de schorsing van de tenuitvoerlegging van het besluit van 29 oktober 2009 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport houdende inwilliging van het beroep van het college van burgemeester en Schepenen van de stad Gent en houdende inwilliging van het beroep van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar tegen het besluit van 10 mei 2007 van de deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen waarbij het beroep van de n.v. Christeyns tegen het besluit van 1 februari 2007 van het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent tot weigering van de vergunning voor het slopen van bestaande industriegebouwen en voor het oprichten van een nieuw Centraal Europees Distributiecentrum aan de Afrikalaan 85 te Gent, kadastraal bekend sectie G, nrs. 729/r, 729/y en 729/z, voorwaardelijk ingewilligd wordt, en houdende afgifte van een voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning aan de n.v. Christeyns.

Prijsvraag

  1. Herformuleer bovenstaande zin in eenvoudig Nederlands, zo bondig mogelijk.
  2. Betekent dit arrest nu dat de Handelsdokbrug kan gebouwd worden met het rechte tracé, of niet?


Ik ga niet moeilijk doen over de beloning. Deelnemen is belangrijker dan winnen, dus ik trakteer u op de Gentse Feesten.

[update 3 mei, 13u, het volledige arrest]