project ‘plaats’, deel 1: de zolder

Het was een voornemen voor 2013.
En zie daar! Vandaag is Dag 1 van een nieuw leven.

Elk onnozel artefact in dit huis krijgt het label ‘containerpark’ of ‘rommelmarkt’, tenzij het in 2012 zijn nut heeft bewezen. In dat geval krijgt het geen label maar een plaats toegewezen. Niet op een vensterbank, niet onder een stoel, niet in een afgedankte verhuisdoos, niet in een stofhoek van een kamer,… maar helemaaldoodgewoon in een kast. Die kasten worden voor ons gemaakt door mensen die kasten kunnen maken.

Vandaag zijn ze begonnen met de zolder.

een nieuwe zolder

een nieuwe zolder

Volgende maand in deel 2: ‘een bureau met werkblad’.

Advertenties

verschoning

Blijkbaar is het sneeuwpadenprobleem toch vooral een Gents probleem.

Ik had bij de gemeenteraadsverkiezingen beloofd om te proberen niet cynisch te worden. Meneer de nieuwe Groene Gentse schepen Filip Watteeuw — dat rijmt op sneeuw — wacht een belangrijke opdracht. Want het ruimen van fietspaden is nu nog slechter dan vorige winter.

Ik geef hem tot begin 2014, als dat niet zoet is.

En deze morgen, 36 uren na de sneeuwval, op de Gentse stadsring…

stadsring

stadsring

stadsring

sneeuw voor de ogen

Lieve mevrouw Crevits,
Geachte minister,

Om 7u30 werd u opgebeld door Siska. U zat al in de wagen.
U werd bedolven onder een sneeuwlawine van complimentjes.

“En we krijgen zelfs massaal sms’jes van luisteraars die zeggen dat er zo goed gestrooid is.”

Mevrouw Crevits, u heeft de economie gered.

Op het einde van het gesprek zei Siska nog iets over de fietspaden. Uw antwoord was het antwoord dat u elk jaar opnieuw antwoordt. Dat “we ons best doen” MAAR dat “we natuurlijk niet alles tegelijk kunnen doen” en dat “het niet zo gemakkelijk is voor fietspaden”. Ik begrijp dat. Nee, echt.

“Niet alles tegelijk” betekent eigenlijk “zo goed als fucking niks”. Dat weet u natuurlijk niet, u heeft “alle bevoegde diensten de opdracht gegeven de fietspaden niet te vergeten”, dus het is uw fout niet. En het is ook allemaal zo gemakkelijk niet, zout werkt niet op fietspaden, er moet geborsteld worden met de machine.

Maar u had ook het volgende kunnen antwoorden:

“Wel ja, beste Siska, ik begrijp dat het vervelend is dat er nog niet gestrooid werd op de Brusselse Ring… MAAR we kunnen natuurlijk niet alles tegelijk, we moeten namelijk eerst de hoofdfietsassen berijdbaar maken want mensenlevens hebben toch nog altijd voorrang op de economie en het fileleed, dacht ik zo.”

En dan had Siska geantwoord: “Ah ja natuurlijk mevrouw de minister, dat wij zo kortzichtig konden zijn, onze excuses daarvoor.”

Op mijn fietsroute — dat is een belangrijke drukbefietste as van Oostakker naar Gent — niet één meter sneeuwvrije fietsruimte tussen 8u en 8u30. Niet één meter! Op de Muidebrug ben ik geslipt, gevallen, afgestapt. Op de Gentse stadsring heb ik het hele eind op het midden van de weg gefietst, tussen bestelwagens en vrachtwagens, omdat het moordstrookje daarnaast niet berijdbaar was voor fietsers.

Ik heb echt waar gedacht dat ik het deze keer niet zou overleven. En de beelden die deze morgen door mijn hoofd flitsten zijn te intiem voor publicatie, ik wil ook niet te melig worden.

crevits

Sneeuw

Update1: wat de stad / de schepen betreft.
“Het wordt onderzocht, het wordt onderzocht.”
Update2: verschoning.