Gent, de maagd van

De maagd op de Gentse barge, boegbeeld in eikenhout:

Recolettenlei, barge

Recolettenlei, barge

De maagd van Borremans, secco op klokkenstoel:

De Maagd (Michaël Borremans)

De Maagd (Michaël Borremans)

Verder staat de Maghet van Ghend nog afgebeeld / gebeiteld op heel wat Gentse gevels — aan het postgebouw (Korenmarkt), op de schouwburg (Sint-Baafsplein), in de Voldersstraat, de Biezekapelstraat — en uiteraard ook geschilderd of verwerkt in glasramen.

In het STAM vind je deze 15e-eeuwse krijgsstandaard van de Gentse stadsmilitie:

krijgsstandaard

En wie al een keer trouwt in Gent, schrijdt schaamteloos over het stadswapen:

wapen van Gent

Dese scone, dese Abele
Was gheatsameert van sabele,
Al hadde si ghedraghen rouwe,
Ende op hare rechte mouwe
Stonden vijf letteren sonder mee:
G.H.E.N met eenre D,
van finen perlen wt orienten.
Ende inder scoet der scoender prenten
Soe clam een leeu van perlen fijn,
Ghehalsbant ende gecroent guldijn.
Die maghet si dauwen metten armen,
Recht of sine wilde verwarmen,
Ende custen daer na metten mont.
Aldaer ic op den ouer stont
Vander scoender riuieren clare,
Soe merctic alle die ghebare
Die si dreef, die goedertier,
Jeghen dat edel witte dier,
Dweelc si ane hare borsten dwanc.

(…)

Vrient, allene en benic niet.
Ontdoet .v. oghen ende siet:
Mi es goet gheslscap bi
Waer ic allene, so wee mi!
Doe verbaerde hem die dach
Ende mi dochte dat ic sach
Nort oest vander maghet staen
Een scone belde wel ghedaen:
Den heilighen keerst in haren hulpen;
Ende sente jacoppe sire sculpen
Ende sente baue ende sente machare
ende sente lieuen, bi hem dare
Ende den goeden sente amant.
Ik keerde mi te rechter hant
Ende sach den ridder sente jorijs,
Die behoeder was der maghet wijs,
Ender mire vrouwen sente kateline
Ende sente janne metten lame sine,
Die stont der maghet alder naest.
Ay god hoe scone te siene waest!
Swit oest wert began ic scouwen!

Uit: Bouden van der Loore: De maghet van Ghend, in: Joris Reynaert: Boudewijn van der Luere en zijn “Maghet van Ghend”, in: Jaarboek van de Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica “De Fonteine” (Gent), jrg. 1980-1981 (dl.1), p. 130 e.v

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s