Afbeelding

Gent, Schipperskaai

Advertenties

En hoe zou het nog met de Bataviabrug zijn?

Ach, waar is de tijd dat hier bijna wekelijks iets over de Bataviabrug verscheen.

Ik hou van die brug. En om die reden werd ik 4 jaar geleden geïnterviewd voor het Gentse Stadsmagazine, editie april 2010. (ik ging hier een link plaatsen naar de pdf-versie van dat interview, helaas gaat het online archief maar terug tot januari 2011) (tot zover mijn 5 minuten eeuwige roem)

Ik heb spijt van dat interview. Ook al ben ik supporter van Stad Gent, ik heb me voor dat Stadsmagazine laten misbruiken voor een goednieuws-show, zeker als je dat vandaag zou herlezen.

In juni 2012 werd de brug opgeleverd. Ik heb ze nog 1 maand gebruikt voor woon-werk-verkeer, nadien is onze fabriek verhuisd naar het Rabot en ligt ze buiten mijn route. Ik zou de brug nog kunnen gebruiken om gewoon naar de stad te fietsen.

Zou.

Deze magnifieke fietsbrug is de facto onbruikbaar voor fietsers.
Waarom? Kijkt u even mee:


.
Reeds in 2012 kreeg ik het weinig verlossende antwoord dat er zowel aan de Ham als aan de Doornzelestraat geen fietsoversteek zal komen, staduitwaarts. Zo’n oversteek zou immers te dicht bij een andere oversteek en/of verkeerslichten liggen en dat mag niet.

Maar dat de Doornzelestraat het verlengde van de brug is, een verbindingsweg voor uitgaand fietsverkeer, dat die straat uitkomt op een gevaarlijke bocht van de stadsring, is blijkbaar geen argument. Want in elk antwoord kwamen de woorden “Handelsdokbrug” of “Verapazbrug” naar boven. Vrij vertaald: “Wachten op Godot”.

Die Handelsdokbrug / Verapazbrug had er al 20 jaar moeten zijn. Maar ook volgend jaar en de jaren daarna zal de stadsring nog samenvallen met Dok Noord en Dok Zuid. En dus niet verkeersluw zijn. En dus niet zomaar over te steken zonder gevaar. Dan zwijg ik nog over fietsende kinderen.

Of het wegdek van de Koopvaardijlaan. Dat ligt er al zolang ik me kan herinneren abominabel bij. De oude treinsporen moeten bijvoorbeeld uitgebroken worden. Wedden dat het iets te maken heeft met bevoegdheden. Of Zwarte Piet.

Bataviabrug

Vandaag was de dag. De eerste keer over mijn brug.

Echte tijdwinst levert het niet op — misschien één minuut — maar wel honderd keer veiliger dan tussen de files in de Houtdoklaan te slalommen en dan te moeten spookrijden op de Muidebrug.

Bataviabrug

Dus hoera! Ik ben fan!

Bataviabrug

Misschien een minuscuul puntje van kritiek, want we moeten daar eerlijk in zijn: brug of geen brug, een veilige fietsverbinding naar Oostakker is nog lang niet in zicht.

In heel de lange lange Afrikalaan is niet één oversteek voor fietsers. En mocht er al een oversteek zijn voor fietsers, dan nog zou er geen doorsteek zijn naar de Hogeweg, dus voor wij noordoostbewoners blijft het kiezen tussen Scylla of Charybdis: Weba of Dampoort.

Afrikalaan en Koopvaardijlaan

En dit is trouwens de Koopvaardijlaan tussen Bataviabrug en Chinastraat:

Koopvaardijlaan, fietsen naar de Bataviabrug

Ik ben een ouwe zeur, ik weet het.
Aan de Gentkant mag er echter niet geklaagd worden:

Bataviabrug

Bataviabrug

Bataviabrug

De brug is ook de max als ze volledig plat ligt:

Bataviabrug

Een maand eerder, in september:

toekomstbeeld

timing

En vorig jaar in februari, toen er nog niet zo erg veel brug was:

handelsdok

Of 2 jaar geleden, toen de Mantrisse plots opdook:

Handelsdok

Het is wat.

[update]
Ook schoon, Bataviabrug by nighty night:

Bataviabrug by night

bataviabrug

Het blijft spannend!
Tekst en uitleg op Gentblogt. (en schone foto’s van Thierry!)

De timing van een paar maanden geleden is dus aangepast.
Fietsbult zei het ook al.

Zoek de verschillen…

timing

Aan de overkant — zie Thierry zijn foto’s — ziet het er dus veel spectaculairder uit. Maar daar ben ik nog niet geraakt omdat er geen brug is, ’t zijn lappen.

bataviabrug

DOK

Het is daar plezierig, ginder aan de DOKcentrale, de DOKkantine, de DOKloods, de DOKarena, het DOKatelier, de DOKmarkt, de DOKtuin, het DOKstrand.

Kijk hierzie: een vertelling met beelden, op Gentblogt.

DOK centrale

[foto-set op Flickr]

Eindelijk iets te beleven aan de goeie kant van Gent, hoezee!

(er was geweldig veel volk op het openingsfeestje gisteren, gelukkig liep het daar vol hippe DOKwerkers om de dorstigen te laven) (maar wat ik mij afvraag: stel dat daar een accident gebeurt… is daar dan ook een DOKter aanwezig?) (flauw!)

het handelsdok en de mantrisse

Het voelt als een gedwongen huwelijk, denk ik.
Om onverklaarbare redenen begin je na ettelijke jaren dan toch van elkaar te houden.

En sinds die buizen kan ik het zelfs niet meer laten om voortdurend naar het Handelsdok te lonken. Sluiks, vanachter mijn bureau. Het buizengevaarte doet me denken aan die fantastische stripreeks van Leo, waarin de Mantrisse –een mysterieus wezen dat af en toe uit het water opduikt– verschillende vormen kan aannemen.

Als ik ’s morgens langs het houtdok fiets, zie ik de Mantrisse al opdoemen.

Handelsdok revisited

Tegen de middag lijkt het beest al gegeten te hebben.

Handelsdok revisited

Oh, en ik heb zowaar een doener gevonden!
Kan niet missen dat het daar zo vooruit gaat.

Handelsdok revisited

[meer foto’s]

het houtdok ligt al bijna plat

Ik heb het er al een paar keer over gehad maar nu komt er precies schot in de zaak.

Zicht op Houtdok, vanuit Dok-Noord.

Dus waar je nu niets ziet, was vorige week nog iets, zo gaat dat met sloopwerken. Helaas heb ik geen foto’s van hoe het was.

En van dichtbij.

Die eerste twee foto’s heb ik genomen van op de fiets, ergens tussen de Muidebrug en de gevaarlijkste oversteekplaats van Gent, namelijk hierzo:

En dat is niet toevallig ook de plaats waar mijn Grote Blauwe Vriend sinds jaar en dag naar het water staat te kijken. Ik groet hem elke dag. Hij is één van de weinigen die weet hoe kort mijn nachten kunnen zijn.

Ongeveer de locatie waar de Handelsdokbrug moet toekomen dus. Maar zoals eerder vermeld, dat is zo’n beetje in de soep aan ’t draaien.

Nog veel meer kijk ik uit naar de drie fiets- en voetgangersbruggen, die ongeveer hierzo moeten komen:

Ik leg het even uit met een copy-paste:

Het project ‘Oude Dokken’ bestaat uit de gebieden langs de drie oude dokken te Gent: Houtdok, Handelsdok en Achterdok. Het stadsontwerp van de hand van het bureau Office for Metropolitan Architecture (OMA) uit Rotterdam geeft een voorstel van stedenbouwkundige en projectmatige uitwerking voor de ontwikkeling van dit gebied. Omdat dit nieuwe stadsdeel met hoofdzakelijk woonfuncties voor zijn voorzieningen rekent op het stadscentrum, moeten belangrijke verbindingen gerealiseerd worden over de dokken en dit zowel voor auto’s maar nog meer voor voetgangers en fietsers. De verbinding via de Dampoortbrug en de Handelsdokbrug wordt uitgebreid met maximum drie nieuwe fiets- en voetgangersbruggen. In de as van de Metselaarsstraat en over het Achterdok zal een fiets- en voetgangersbrug Ham en omgeving Koopvaardijlaan/Dampoort met elkaar verbinden. Deze brug wordt mogelijk doorgetrokken onder de spoorwegberm richting Sint-Amandsberg (overspanning ca 30 m, brug type A). In de as van de Kraankindersstraat en over het Handelsdok wordt een landschappelijk bijzondere plek gecreëerd: de fiets- en voetgangersbrug zal hier deel uitmaken van de “groenstructuren” op het water waardoor niet enkel de brug maar ook de parken zich van de ene naar de andere zijde uitstrekken (max. overspanning ca 110 m, brug type B). In de as van de Doornzelestraat en over het Handelsdok vormt de langste fiets- en voetgangersbrug een verbinding tussen de site ACEC, het toekomstige park en de omgeving van de Afrikalaan (overspanning ca 110 m, brug type C).
De bruggen moeten de allure hebben van de grootstedelijke omgeving. De stedenbouwkundige potenties van de site vragen van de ontwerper een bijzondere aandacht en inbreng over de vormgeving van de bruggen, de landschappelijke aantrekkelijkheid van het ontwerp alsook de relatie ervan met de omgeving en in het bijzonder met de parken waar de brughoofden gesitueerd zullen zijn. Door hun gelijkaardige opbouw/techniek en vormgeving moeten de bruggen een identiteit geven aan het project Oude Dokken.

Brug naar de Doornzelestraat, richting Heilig Kerst (Sleep- & Salvatorstraat).

Die bruggen kunnen dus omhoog gezet worden, d.m.v. een ingenieus systeem dat ik niet begrijp. De technische uitleg vindt u in deze presentatie (pdf), wellicht begrijpt ú het wel.

handelsdokbrug: never ending story

Als ik op het werk aan mijn bureau zit en ik zou mijn nek heel erg naar links draaien tot het pijn doet en ik zou dan over mijn schouder kijken en de proper gewassen ramen zouden wat breder zijn, dan zou ik kunnen zien wat u vandaag kan zien in De Morgen op bladzijde 9: een blauwe iguanodon die al een eeuwigheid wacht op een brug.

handelsdok.jpg

Ik volg dat dossier al een hele tijd. Niet alleen het project Oude Dokken maar ook het Masterplan Dok Noord (reconversie van de vroegere ACEC-fabriek, waar een deel van onze school is gevestigd). Bijzonder complex maar geweldig interessant.

Bovendien fiets ik elke dag van Lourdes naar Dok Noord via de Oude Dokken. En die Handelsdokbrug zou mij toch een dikke 5 minuten tijdwinst opleveren. Als ze er ooit komt vóór ik gepensioneerd ben. Dat ze zich maar haasten.